Reč direktora

Centar za bezbednost na radu i zaštitu od požara doo Novi Sad je nastao kao odgovor na rastuću potrebu privrednih subjekata i preduzeća za kvalitetnim i pouzdanim načinom rešavanja problema i prilagođavanja novim zakonskim zahtevima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Centar je formiran krajem 2010. g. sa ciljem da profesionalnom uslugom i kvalitetom ponudi tržištu adekvatnu alternativu vodećim Institucijama koje se bave rešavanjem problema u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu, prevencija od nastanka povreda na radu i prevencija od nastanka požara i eksplozija su osnovne postavke Centra za bezbednost na radu i zaštitu od požara doo Novi Sad.

Centar je spreman da velikim iskustvom, znanjem i kvalitetnim kadrom pruža usluge poslovnim partnerima radi rešavanja postavljenih zahteva i unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Nadamo se da ćete kroz našu Politiku kvaliteta i saradnju sa nama doći do vaših postavljenih ciljeva i rezultata.
 

S poštovanjem,

direktor Aleksandar Gucunja

Centar za bezbednost na radu i zastitu od pozara Novi Sad