Usluge koje pružamo

 USLUGE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU:

 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Interno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (viljuškaristi, dizaličari), rad sa građevinskom mehanizacijom.
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada Programa osposobljavanja zaposenih za bezbedan i zdrav rad
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Izrada Stručnih mišljenja, Izveštaja o bezbednosti i zdravlju na radu, Elaborata o uređenju gradilišta
 • Lice za bezbednost i zdravlje na radu
Centar za bezbednost na radu i zastitu od pozara Novi Sad

 

POSLOVI U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 • Osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara i praktična provera znanja;
 • Izrada Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara
 • Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
Centar za bezbednost na radu i zastitu od pozara Novi Sad

 

U MOGUĆNOSTI SMO DA VAM OBEZBEDIMO I SLEDEĆE USLUGE:

Pregled i proveru opreme za rad

 • Dizalice i uređaji, regalne dizalice, podizne platforme, viseće skele, fasadni i teretni liftovi na mehanizovani pogon;
 • Samohodna vozila, na mehanizovani pogon;
 • Prese, makaze, noževi i valjci, na mehanizovani pogon;
 • Oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon;
 • Uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva;
 • Oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida, gasova ili tečnosti;
 • Protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad;
 • Privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom.

Ispitivanje uslova radne okoline

 • Ispitivanje mikroklime;
 • Ispitivanje fizičkih štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja);
 • Ispitivanje hemijskih štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašina);
 • Ispitivanje osvetljenosti radnog mesta.